Monthly Archive юли 2019

Etnografical Museum Varna

45 години Етнографски музей-Варна

Основан 27 юли 1974

С откриване на изложба и ревю на народни костюми Етнографският музей ще отбележи 45-ата си годишнина.

С откриване на изложба, ревю на народни костюми и музикална програма Етнографският музей във Варна ще отбележи 45-ата си годишнина. Официалната годишнина на музея е на 27 юли, но подготвената богата програма за празника ще се проведе днес от 17.00 часа . „Именно за тази годишнина ние подготвихме изложбата „Дарители и дарения“. Тази дарителска традиция се поставя още в началото, когато започва събирането на етнографски материали и продължава и до днес. Имаме и колективни дарения, много са и индивидуалните“, обясни Диана Тодорова. Тя посочи, че първото колективно дарение е направено през 1924 г. от Добруджанската организация, която предава на музея повече от 50 престилки и възглавници от българските села, които остават на територията на днешна Румъния. „В чест на 1300-годишнината на българската държава 30 майстори подаряват свои творения за фонда на музея“, отбеляза уредникът. Тя допълни, че има дарения и от културен дом „Тракия“, Македонското културно-просветно дружество, както и от много училища, сред които училище „Черноризец Храбър“ и „Константин Арабаджиев“. Тогава отново са дарени много тъкан, облекла и селскостопански инвентар, които продължават да се съхраняват във фонда на Етнографския музей.


„Някои хора веднъж даряват, но след това се връщат втори или трети път да дарят. Като брой дарените експонати са повече от 1000. Тази традиция, ние се надяваме да продължи и в бъдеще“,
посочи уредникът на музея Диана Тодорова.

Д-р Мария Дражева ще приветства ръководството на музея от името на НЧ „Галатея-2018“ и Асоциацията за български музикално-танцов фолклор.

Втората част на празничната програма представлява ревю на традиционни народни костюми, които са притежание на частни колекционери. „Ще покажем различни етнографски региони. Няма да повторим това, което се вижда в нашата експозиция, защото представяме предимно облекла от варненския край. Чрез това ревю ще покажем богатството от костюми, което има по нашите земи“, каза още Диана Тодорова. Изложбата „Дарители и дарения“, която ще бъде открита днес, може да бъде посетена в Етнографския музей до края на годината.