Присъединете се към голямото семейство на народно читалище "Галатея-2018"

Последни новини

Sofia International Event folkXplorer Multimedia Bus

Участие на Галатея в международен форум

Започнахме Новата година с участие в международен форум, организиран от Министерството на културата – „Иницииране на партньорства“ с цел установяване на работни контакти и подготовка на партньорски проекти за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, (Резултат 2). София, НДК, 30-31 Януари 2019 г.

Сертификат за дарение на книги

Първият дарител

Днес, 11 януари 2019 г. д-р Николай Иванов, президент на ВизиКомп ООД-Варна, предостави на НЧ „Галатея-2018“ своята библиотека от ценни издания между които и 13-томна поредица „Народно творчество“ като безвъзмездно дарение! Д-р Мария Дражева, председател на читалището, благодари на дарителя и му връчи „Сертификат за дарение“. Да следваме примера на д-р Иванов!

Среща в РЕКИЦ-Варна

Среща в РЕКИЦ-Варна

Днес, 10 януари 2019 г., д-р Мария Дражева предаде официалното удостоверение за регистрация на НЧ „Галатея-2018“ на ст. експерт Саша Стоева от РЕКИЦ-Варна. Проведе се една ползотворна среща и се състоя обмен на информация между г-жа Стоева и д-р Дражева.