Monthly Archive януари 2019

Sofia International Event folkXplorer Multimedia Bus

Участие на Галатея в международен форум

Започнахме Новата година с участие в международен форум, организиран от Министерството на културата –

„Иницииране на партньорства“ с цел установяване на работни контакти и подготовка на партньорски проекти за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, (Резултат 2).

София, НДК, 30-31 Януари 2019 г.

Първият дарител

Днес, 11 януари 2019 г. д-р Николай Иванов, президент на ВизиКомп ООД-Варна,

предостави на НЧ „Галатея-2018“ своята библиотека

от ценни издания между които и 13-томна поредица „Народно творчество“ като безвъзмездно дарение!

Д-р Мария Дражева, председател на читалището, благодари на дарителя и му връчи „Сертификат за дарение“.

Да следваме примера на д-р Иванов!

Среща в РЕКИЦ-Варна

Среща в РЕКИЦ-Варна

Днес, 10 януари 2019 г., д-р Мария Дражева предаде официалното

удостоверение за регистрация на НЧ „Галатея-2018“

на ст. експерт Саша Стоева от РЕКИЦ-Варна.

Проведе се една ползотворна среща и се състоя обмен на информация между г-жа Стоева и д-р Дражева.

Tags

Галатея Удостоверение

Удостоверение

С радост съобщаваме на всички членове и симпатизанти на НЧ „Галатея-2018“, че на 21.12.2018 г. Министерството на Културата издаде

УДОСТОВЕРЕНИЕ №3674

за вписване в регистъра на народните читалища на нашата организация.

Пожелаваме на всички успешна дейност през 2019.