Годишен отчет 2021

Dr. Maria Drazheva, Report

Годишен отчет на председателя за 2021.

Отчет на приходите и разходите.

Отчет на проверителната комисия.