Годишен отчет 2019

Dr. Maria Drazheva, Report

Годишен отчет на председателя.

Отчет на приходите и разходите.

Отчет на проверителната комисия.

Протокол от общото събрание за приемане на отчета.