Category Archive Дарители

Първият дарител

Днес, 11 януари 2019 г. д-р Николай Иванов, президент на ВизиКомп ООД-Варна,

предостави на НЧ „Галатея-2018“ своята библиотека

от ценни издания между които и 13-томна поредица „Народно творчество“ като безвъзмездно дарение!

Д-р Мария Дражева, председател на читалището, благодари на дарителя и му връчи „Сертификат за дарение“.

Да следваме примера на д-р Иванов!