д-р Николай Иванов

Николай е един от известните ИКТ-специалисти в България, основател и управител на ВИЗИКОМП ЕООД.

Николай е ръководител на програмата „Дигитално изкуство“ на НЧ „Галатея-2018“