адв. Биляна Дякова

Адв. Дякова е втората отдясно, до нейния син Йоан с националния ни флаг!