2021 - Годишен отчет на председателя

Основни дейности в Галатея

Представяме годишен отчет на д-р Мария Дражева, председател.

Прелиствайте документа с бутоните „Надолу“ и „Нагоре“…

Galateya_Report2021