Daily Archive 22/02/2019

Rupkina

Срещи в БНР

На 14 февруари 2019 г. представители на НЧ „Галатея-2018“ проведоха ползотворни срещи с изтъкнати деятели на радио-журналистиката и музикознанието като проф. Румяна Цинцарска, г-жа Наталия Илиева, както и споделиха тържествения концерт честване на юбилярките Янка Рупкина, Павлина Горчева и Калинка Вълчева, с участието на Оркестъра за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов.