Поздрав за Новото Начало

Варта

Поздрав за Новото Начало

НОВО НАЧАЛО

Начало ново страница разкрива –
искряща, чиста, бяла като сняг.
Очаква нова приказка красива,
написана от разказвача благ.

Да няма в нея мъка и страдания
войни, престъпност, майчини сълзи,
сърца нещастни, тежки изпитания,
предателства, измами и лъжи.

Да има само щастие и радост,
любов, изящество и красота,
приятелство, мечти, успехи, младост
и здраве, щедрост, много доброта.

С красивизнаци ярко да рисува
цветя и слънце, сини небеса,
с вълшебства тя тъгата да лекува
и да открива нови чудеса.

Варта Берберян – Гарабедян

Comments are closed