Daily Archive 08/08/2018

Библиотеки

НЧ „Галатея-2018“ поддържа два вида библиотеки:

  • Традиционна библиотека с книги, списания, специализирани издания, музика, видео и вестници на хартиен носител, както и на аудио и видео-носители;

 

  • Дигитална онтология на българския фолклор, разработена по идея на Мария Дражева като нейна докторска дисертация под ръководството на видния учен в областта на фолклорните науки проф. д-р Георг Краев, НБУ-София; адрес на Дифон – https://d1f0n.com