International Events

Sofia International Event folkXplorer Multimedia Bus

We start New Year with New International Events:

Събитие „Иницииране на партньорства“

Резултат 2 Подобрен достъп до изкуства и култура“

Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

30.01-31.01.2019 г., гр. София

Министерство на културата отправя покана към представители на културния сектор в Р.България и Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) да участват в събитие „Иницииране на партньорства“ с цел установяване на работни контакти и подготовка на партньорски проекти за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, (Резултат 2).

Събитието ще състои в гр. София на 30-ти и 31-ти януари, 2019 г. в Национален дворец на културата от10:00 ч.Работният език е английски. Събитието е организирано в две части. Първата част е обща за всички участници. Втората част на събитието е под формата на “speed dating” (бързи срещи). Детайлна програма ще бъде анонсирана преди събитието. Проектните идеи и партньорствата трябва да отговарят на Резултат 2, като информация за Резултата е описана по-долу. Първата покана за подаване на проектни предложения по Резултат 2 ще бъде анонсирана през февруари, 2019 г.

CURRANT EVENTS…