Декларация на секретаря

ВАНЯ

Ваня Димитрова е определена от учредителното събрание за

СЕКРЕТАР

Използвайте бутоните за прелистване… DCL_17_Secretary_2022